Trong Kiếng 7 Màu

𝑻𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝑻𝒊𝒏 𝑺𝒂̉𝒏 𝑷𝒉𝒂̂̉𝒎:

1. Sản phẩm: 𝐃𝐞𝐜𝐚𝐥 𝐃𝐚́𝐧 𝐏𝐡𝐮̉ 𝐗𝐞 Tʀᴏɴɢ Kɪᴇ̂́ɴɢ Tɪᴛᴀɴ

2. Kích thước: 𝟏.𝟑𝟕𝐌 𝐱 𝟏𝟓𝐌

3. Công dụng: Trang Trí Những Sản Phẩm Như Xe Ôtô , Nội Thất Oto – Moto – Điện Thoại , Laptop ..v.v

............................................................................

Sản phẩm đã xem